General Terms and Conditions

Update on 01.10.2020

HU > RO >

Information about the service provider

Name: Green Stone Apartments

Legal Representant – owner: Harsan Calin

Location: 4200 Hajdúszoboszló, Nyárfa street 6

License number: HSZ/37466-2/2019, NTAK: MA19004713

Tax code: 54928587-1-29 / HU- 54928587

Personal Data protection manager: Harsan Calin

These conditions are governed by the laws of Hungary.

 • We always pay special attention to hygiene and cleanliness at all levels. In these difficult times, we have further intensified our hygiene procedures and pay maximum attention to every detail.

  • Our disinfection procedures include regular and complete disinfection of bathrooms including disinfection of walls, floors, and all equipment, as well as all equipment in apartments, furniture, floors, doors, windows, railings, handles, etc.
  • We always provide a safe, clean, and pleasant environment.
  • We respect the maximum personal hygiene regulations and we also publish and recommend to our guests the related information.
  • We are constantly available to our guests and provide maximum support if necessary.
 • 1. Check-in time is from 2 PM to 8 PM. Based on availability and by agreement with the management this time interval might be changed. 

  Please inform Green Stone Apartments management in advance of your expected arrival time. You can use the Special Requests box when booking, or contact the property directly at the contact details provided in your confirmation.

  Your host will meet you at the property to hand over the keys and to arrange the check-in formalities. 

  2. Check-out time is until 9 AM. 

   To ensure the complete housekeeping procedures, in order to be accommodated in the best conditions, and to be able to accommodate the next guest as well in the same manner, we thank you for respecting the check-in and check-out time.

  3. The guest acknowledges the joint responsibility for all services offered until full invoice settlement. 

  4. Guests will be held responsible for any loss or damage to the rooms and facilities caused by themselves, their friends, or any person for whom they are responsible. 

  5. Green Stone Apartments Management is not responsible for your personal belongings and valuables like money, jewelry, or any other valuables left by guests in the rooms, or in any open area on the property. 

  6. Regardless of charge instructions, I acknowledge that I am personally liable for the payment of all charges incurred by me during my stay.

  1. I acknowledge that I am perfectly aware and informed about the offered accommodation, it’s facilities, and included services I looked at this property, and I don’t have the right to claim any other services or facilities not advertised.

Általános Felhasználási Szerződés

Frissítve 2020.10.01

 RO >  ENG >

Információ a szolgáltatóról:

Név: Green Stone Apartments

Jogi képviselő – tulajdonos: Harsan Calin

Helyszín: 4200 Hajdúszoboszló, Nyárfa utca 6

Engedély: HSZ/37466-2/2019, NTAK: MA19004713

Adószám: 54928587-1-29 / HU- 54928587

Adatvédelmi-tisztviselő: Harsan Calin

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 • Mindig minden szinten különös figyelmet fordítunk a higiéniára és a tisztaságra.
  Ezekben a nehéz időkben tovább fokozzuk a higiéniával kapcsolatos eljárásokat, és minden részletre odafigyelünk.
  Törekszünk arra hogy a hajdúszoboszlói szállás biztonságos, tiszta és kellemes környezetű legyen!

  • A fertőtlenítési eljárásaink magában foglalják a fürdőszobák rendszeres és teljes fertőtlenítését beleértve a falak, padló és a teljes berendezés, továbbá az apartmanok összes berendezései, bútorok, padló, ajtók, ablakok, korlátok, kilincsek fertőtlenítése stb.
  • Maximálisan betartjuk a személyes higiéniai előírásokat és az ezzel kapcsolatos információkat is a vendégeink számára közzétesszük és javasoljuk ezek betartását
  • Folyamatosan a vendégeink rendelkezésére állunk és szükség esetén maximális támogatást nyújtunk.
 • 1. A bejelentkezési idő 14:00 és 20:00 óra között van. A rendelkezésre állás alapján és a vezetőséggel egyetértésben ez az időintervallum megváltozhat.

  Kérjük, érkezésének várható idejéről előzetesen tájékoztassa a Green Stone Apartments vezetőséget. A foglaláskor a Speciális Kérések mezőt használhatja, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet a szálláshellyel a visszaigazolásban megadott elérhetőségeken.

  A házigazda a szálláshelyen fogadja a vendéget, átadja a kulcsokat és rendezi a bejelentkezéssel kapcsolatos formaságokat.

  2. A kijelentkezés ideje reggel 9:00 óráig tart.

   A teljes takarítási eljárás biztosítása érdekében, ahhoz hogy a lehető legjobb körülmények között tudjuk elszállásolni, és hogy a következő vendéget is ugyanolyan körülmények között tudjuk fogadni, köszönjük hogy tiszteletben tartja a bejelentkezési és kijelentkezési időt.

  3. A vendég elismeri az egyetemleges felelősséget az összes szolgáltatásért, a számlák teljes teljesítéséig.

  4. A vendégek felelősek helyiségekért és létesítményekért, es azokért a károkért amelyeket önmaguk, barátok vagy bármelyikük hozzátartozójuk okozott.

  5. A Green Stone Apartments vezetősége nem vállal felelősséget a személyes tárgyaiért és értéktárgyaiért, mint például pénz, az ékszerek vagy az egyéb értéktárgyak, amelyeket a vendégek a szobákban vagy a szálláshely bármely nyitott területén hagynak.

  6. A vendég tudomásul veszi, hogy személyesen felelős és köteles a tartózkodása során felmerült összes díj és esetleges károk megfizetéséért.

  7. A vendég tudomásul veszi, hogy tökéletesen tisztában van és tudomást szerzett a kínált szállásról, annak létesítményeiről és szolgáltatásairól melyeket e szálláshelyen foglalt, és nincs joga más, nem hirdetett szolgáltatásokat igényelni. 

Termeni si Conditii Generale

Revizuit pe 01.10.2020

ENG > HU >

Informații despre furnizorul de servicii

Nume: Green Stone Apartments

Reprezentant juridic – proprietar: Harsan Calin

Locația: 4200 Hajdúszoboszló, strada Nyárfa 6

Nr. autorizație: HSZ/37466-2/2019, NTAK: MA19004713

Codul fiscal: 54928587-1-29 / HU- 54928587

Managerul pentru protecția datelor: Harsan Calin

Aceste condiții sunt guvernate de legile Ungariei.

 • Acordăm mereu o atenție deosebită igienei și curățeniei la toate nivelurile. În aceste vremuri dificile, ne-am intensificat în continuare procedurile de igienă și acordăm maximă atenție fiecărui detaliu.

  • Procedurile noastre de dezinfectare includ dezinfectarea regulată și completă a băilor, inclusiv dezinfectarea pereților, podelelor și a tuturor echipamentelor, precum și toate echipamentele din apartamente, mobilier, podele, uși, ferestre, balustrade, mânere etc.
  • Oferim întotdeauna un mediu sigur, curat și plăcut.
  • Respectăm normele de igienă personală, publicăm și recomandăm oaspeților noștri informațiile legate de acestea.
  • Suntem în permanență disponibili pentru oaspeții noștri și oferim asistență maximă, dacă este necesar.
 • 1. Check-in se efectueazã între orele 14:00 și 20:00. Pe baza disponibilității și în acord cu conducerea, acest interval de timp ar putea fi modificat.

  Vă rugăm să informați managementul Green Stone Apartments de ora estimată a sosirii dvs. Puteți folosi căsuța Cereri Speciale la rezervare sau contactați proprietatea în mod direct prin datele de contact furnizate prin e-mailul de confirmare trimis către dvs.

  Gazda dvs. vă va întâlni la proprietate pentru a preda cheile și pentru a organiza formalitățile de check-in.

  2. Check-out este până la ora 9:00 dimineața.

   Pentru a asigura procedurile complete de întreținere, pentru a fi cazat în cele mai bune condiții și pentru a putea găzdui următorul oaspete în aceeași manieră, vă mulțumim pentru respectarea timpului de check-in și check-out.

  3. Oaspetele recunoaște răspunderea solidară pentru toate serviciile oferite până la decontarea integrală a facturilor.

  4. Oaspeții vor fi trași la răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare a camerelor și facilităților cauzate de ei înșiși, de prietenii lor sau de orice persoană pentru care sunt responsabili.

  5. Managementul Green Stone Apartments nu este responsabil pentru bunurile dvs. personale și obiecte de valoare precum banii, bijuteriile sau orice alte obiecte de valoare lăsate în camere sau în orice zonă deschisă pe teritoriul proprietății.

  6. Recunosc că sunt personal răspunzător pentru plata tuturor costurilor pe care le-am creat în timpul șederii mele.

  7. Recunosc că sunt perfect conștient și informat cu privire la oferta de cazare, facilitățile și serviciile incluse pe care le-am rezervat la această proprietate și nu am dreptul să revendic orice alte servicii sau facilități care nu au fost promise.