General Terms and Conditions

Update on 19.02.2023

HU > RO >

Information about the service provider

Name: Green Stone Apartments

Legal Representant – owner: Harsan Calin

Location: 4200 Hajdúszoboszló, Nyárfa street 6

License number: HSZ/37466-2/2019, NTAK: MA19004713

Tax code: 54928587-1-29 / HU- 54928587

Personal Data protection manager: Harsan Calin

These conditions are governed by the laws of Hungary.

 • We always pay special attention to hygiene and cleanliness at all levels. In these difficult times, we have further intensified our hygiene procedures and paid maximum attention to every detail.

  • Our disinfection procedures include regular and complete disinfection of bathrooms including disinfection of walls, floors, and all equipment, as well as all equipment in apartments, furniture, floors, doors, windows, railings, handles, etc.
  • We always provide a safe, clean, and pleasant environment.
  • We respect the maximum personal hygiene regulations and we also publish and recommend to our guests the related information.
  • We are constantly available to our guests and provide maximum support if necessary.
 • 1. Check-in time is from 2 PM to 8 PM. Based on availability and by agreement with the management this time interval might be changed. 

  Please inform Green Stone Apartments management in advance of your expected arrival time. You can use the Special Requests box when booking, or contact the property directly at the contact details provided in your confirmation.

  Your host will meet you at the property to hand over the keys and arrange the check-in formalities. 

  At check-in, all guests must present their ID or passport in order to complete the registration formalities in accordance with Hungarian law.

  This means that we register the guests’ names, addresses, dates, and places of birth, and the identification number of the documents in the official guest booklet at the accommodation.

  In parallel with the current procedure, in accordance with the legislation in force *, the personal data of all guests using accommodation services in Hungary after 1 September 2021, as defined by law, must be recorded in the accommodation provider’s PMS software on arrival, the data recorded is submitted it to the Guest Information Closed Database (VIZA).

  Data to be recorded: surname and first name, birth surname and first name, place of birth, date of birth, guest’s sex, nationality, mother’s birth surname and first name (if included in the identification document), identity or travel document identification, visa for third-country national or residence permit number, date and place of entry.

  In order to record the data, the guest using the accommodation service must present a personally identifiable identity card or travel document (passport) to the accommodation provider. In the absence of the presentation of the document, the accommodation provider shall refuse the accommodation service. Based on the authorization of the legislation, the accommodation provider is entitled to request the guest’s identity document, and the guest is obliged to present it.

  The above provision also applies to children under 18 years of age!

  * APPLICABLE LEGISLATION:

  CLVI of 2016 on the state tasks of the development of tourist areas. law;

  235/2019 on the implementation of the Act on State Tasks for the Development of Tourist Areas. (X. 15.) Government Decree;

  414/2015 on the issuance of identity cards and on the rules for uniform portraiture and signatures.
  (XII. 23.) Government Decree.

  ** third-country national: Annex II to the 2007 Act on the entry and residence of third-country nationals. persons under the law

  2. Check-out time is until 9 AM. 

   To ensure the complete housekeeping procedures, in order to be accommodated in the best conditions, and to be able to accommodate the next guest as well in the same manner, we thank you for respecting the check-in and check-out time.

  3. The guest acknowledges the joint responsibility for all services offered until full invoice settlement. 

  4. Guests will be held responsible for any loss or damage to the rooms and facilities caused by themselves, their friends, or any person for whom they are responsible. 

  5. Green Stone Apartments Management is not responsible for your personal belongings and valuables like money, jewellery, or any other valuables left by guests in the rooms, or in any open area on the property. 

  6. Regardless of charge instructions, I acknowledge that I am personally liable for the payment of all charges incurred during my stay.

  7. I acknowledge that I am perfectly aware and informed about the offered accommodation, its facilities, and included services I looked at this property, and I don’t have the right to claim any other services or facilities not advertised.

Általános Felhasználási Szerződés

Frissítve 2021.09.04

 RO >  ENG >

Információ a szolgáltatóról:

Név: Green Stone Apartments

Jogi képviselő – tulajdonos: Harsan Calin

Helyszín: 4200 Hajdúszoboszló, Nyárfa utca 6

Engedély: HSZ/37466-2/2019, NTAK: MA19004713

Adószám: 54928587-1-29 / HU- 54928587

Adatvédelmi-tisztviselő: Harsan Calin

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 • Mindig minden szinten különös figyelmet fordítunk a higiéniára és a tisztaságra.
  Ezekben a nehéz időkben tovább fokozzuk a higiéniával kapcsolatos eljárásokat, és minden részletre odafigyelünk.
  Törekszünk arra hogy a hajdúszoboszlói szállás biztonságos, tiszta és kellemes környezetű legyen!

  • A fertőtlenítési eljárásaink magában foglalják a fürdőszobák rendszeres és teljes fertőtlenítését beleértve a falak, padló és a teljes berendezés, továbbá az apartmanok összes berendezései, bútorok, padló, ajtók, ablakok, korlátok, kilincsek fertőtlenítése stb.
  • Maximálisan betartjuk a személyes higiéniai előírásokat és az ezzel kapcsolatos információkat is a vendégeink számára közzétesszük és javasoljuk ezek betartását
  • Folyamatosan a vendégeink rendelkezésére állunk és szükség esetén maximális támogatást nyújtunk.
 • 1. A bejelentkezési idő 14:00 és 20:00 óra között van. A rendelkezésre állás alapján és a vezetőséggel egyetértésben ez az időintervallum megváltozhat.

  Kérjük, érkezésének várható idejéről előzetesen tájékoztassa a Green Stone Apartments vezetőséget. A foglaláskor a Speciális Kérések mezőt használhatja, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet a szálláshellyel a visszaigazolásban megadott elérhetőségeken.

  A házigazda a szálláshelyen fogadja a vendéget, átadja a kulcsokat és rendezi a bejelentkezéssel kapcsolatos formaságokat.

  A bejelentkezéskor minden vendégnek fel kell mutatnia a személyi igazolványát vagy útlevélét, hogy a magyar jogszabályok szerint elvégezzük a regisztrációs formaságokat. 

  Ez azt jelenti, hogy a szálláshelyen a hivatalos vendégnyilvántartó füzetben regisztráljuk a vendégek neveit, lakcímeit, születési időt és helyet, az okmányok azonosítószámát. 

  Továbbá ezzel párhuzamosan a hatályos jogszabályok* értelmében, a 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató érkeztetéskor, okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

       A rögzítendő adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, születés helye, születés ideje, vendég neme,  állampolgárság,  anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza), személyazonosító vagy úti okmány azonosító adatai,  harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

   Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak be kell mutatnia. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

  A fenti rendelkezés a 18 év alatti gyermekekre is érvényes!

  *HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:

  a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;

  a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;

  a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015.
  (XII. 23.) Korm.rendelet.

  **harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek

  2. A kijelentkezés ideje reggel 9:00 óráig tart.

   A teljes takarítási eljárás biztosítása érdekében, ahhoz hogy a lehető legjobb körülmények között tudjuk elszállásolni, és hogy a következő vendéget is ugyanolyan körülmények között tudjuk fogadni, köszönjük hogy tiszteletben tartja a bejelentkezési és kijelentkezési időt.

  3. A vendég elismeri az egyetemleges felelősséget az összes szolgáltatásért, a számlák teljes teljesítéséig.

  4. A vendégek felelősek helyiségekért és létesítményekért, és azokért a károkért amelyeket önmaguk, barátok vagy bármelyikük hozzátartozójuk okozott.

  5. A Green Stone Apartments vezetősége nem vállal felelősséget a személyes tárgyaiért és értéktárgyaiért, mint például pénz, az ékszerek vagy az egyéb értéktárgyak, amelyeket a vendégek a szobákban vagy a szálláshely bármely nyitott területén hagynak.

  6. A vendég tudomásul veszi, hogy személyesen felelős és köteles a tartózkodása során felmerült összes díj és esetleges károk megfizetéséért.

  7. A vendég tudomásul veszi, hogy tökéletesen tisztában van és tudomást szerzett a kínált szállásról, annak létesítményeiről és szolgáltatásairól melyeket e szálláshelyen foglalt, és nincs joga más, nem hirdetett szolgáltatásokat igényelni. 

Termeni si Conditii Generale

Revizuit pe 04.09.2021

ENG > HU >

Informații despre furnizorul de servicii

Nume: Green Stone Apartments

Reprezentant juridic – proprietar: Harsan Calin

Locația: 4200 Hajdúszoboszló, strada Nyárfa 6

Nr. autorizație: HSZ/37466-2/2019, NTAK: MA19004713

Codul fiscal: 54928587-1-29 / HU- 54928587

Managerul pentru protecția datelor: Harsan Calin

Aceste condiții sunt guvernate de legile Ungariei.

 • Acordăm mereu o atenție deosebită igienei și curățeniei la toate nivelurile. În aceste vremuri dificile, ne-am intensificat în continuare procedurile de igienă și acordăm maximă atenție fiecărui detaliu.

  • Procedurile noastre de dezinfectare includ dezinfectarea regulată și completă a băilor, inclusiv dezinfectarea pereților, podelelor și a tuturor echipamentelor, precum și toate echipamentele din apartamente, mobilier, podele, uși, ferestre, balustrade, mânere etc.
  • Oferim întotdeauna un mediu sigur, curat și plăcut.
  • Respectăm normele de igienă personală, publicăm și recomandăm oaspeților noștri informațiile legate de acestea.
  • Suntem în permanență disponibili pentru oaspeții noștri și oferim asistență maximă, dacă este necesar.
 • 1. Check-in se efectueazã între orele 14:00 și 20:00. Pe baza disponibilității și în acord cu conducerea, acest interval de timp ar putea fi modificat.

  Vă rugăm să informați managementul Green Stone Apartments de ora estimată a sosirii dvs. Puteți folosi căsuța Cereri Speciale la rezervare sau contactați proprietatea în mod direct prin datele de contact furnizate prin e-mailul de confirmare trimis către dvs.

  Gazda dvs. vă va întâlni la proprietate pentru a preda cheile și pentru a organiza formalitățile de check-in.

  La check-in, toți oaspeții trebuie să prezinte actul de identitate sau pașaportul pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare în conformitate cu legislația maghiară.

  Aceasta înseamnă că înregistrăm numele oaspeților, adresele, datele și locurile de naștere, precum și numărul de identificare al documentelor din broșura oficială a oaspeților la cazare.

  În paralel cu procedura actuală, în conformitate cu legislația în vigoare *, datele personale ale tuturor oaspeților care utilizează servicii de cazare în Ungaria după 1 septembrie 2021, astfel cum sunt definite de lege, la sosire, trebuie să fie înregistrate în registrul electronic de evidență a oaspeților, datele înregistrate sunt trimise în Baza de date cu circuit închis cu informații despre oaspeți (VIZA).

  Date de înregistrate: nume și prenume, locul și data nașterii, sexul oaspeților, naționalitate, numele și prenumele de naștere a mamei (dacă sunt incluse în documentul de identificare), nr. de identificare a documentul de călătorie,  în cazul unui cetățean al unei țări terțe, nr. vizei sau a permisului de ședere, data și locul de intrare în Ungaria.

  Pentru a înregistra datele, oaspetele care beneficiaza de serviciul de cazare trebuie să prezinte furnizorului de cazare actul de identitate personal sau documentul de călătorie (pașaport). În absența prezentării documentului, furnizorul de cazare refuză asigurarea serviciul de cazare.

  În baza autorizării legislației, furnizorul de cazare are dreptul să solicite documentul de identitate al oaspetelui, iar oaspetele este obligat să îl prezinte.

  Prevederile de mai sus se aplică și copiilor sub 18 ani!

  2. Check-out este până la ora 9:00 dimineața.

   Pentru a asigura procedurile complete de întreținere, pentru a fi cazat în cele mai bune condiții și pentru a putea găzdui următorul oaspete în aceeași manieră, vă mulțumim pentru respectarea timpului de check-in și check-out.

  3. Oaspetele recunoaște răspunderea solidară pentru toate serviciile oferite până la decontarea integrală a facturilor.

  4. Oaspeții vor fi trași la răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare a camerelor și facilităților cauzate de ei înșiși, de prietenii lor sau de orice persoană pentru care sunt responsabili.

  5. Managementul Green Stone Apartments nu este responsabil pentru bunurile dvs. personale și obiecte de valoare precum banii, bijuteriile sau orice alte obiecte de valoare lăsate în camere sau în orice zonă deschisă pe teritoriul proprietății.

  6. Recunosc că sunt personal răspunzător pentru plata tuturor costurilor pe care le-am creat în timpul șederii mele.

  7. Recunosc că sunt perfect conștient și informat cu privire la oferta de cazare, facilitățile și serviciile incluse pe care le-am rezervat la această proprietate și nu am dreptul să revendic orice alte servicii sau facilități care nu au fost promise.